Balkon ve Teras

Balkon ve Teras

Balkon ve teraslarda seramik uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz. Yalıtılmamış teras yüzeyinden sızan su, alt katlarda sorun yaratır. Bu problemin önüne geçmek için terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına dayanıklı, elastik ürünler ile seramiklerin altına su yalıtımı uygulaması yapmak gereklidir. 
Su yalıtımı yapılmış olsa bile yapılan yalıtım zaman içinde yetersiz kalmış veya zarar görmüş olabilir. Bu gibi durumlarda da balkon ve teraslarda su yalıtımı esasları dikkate alınarak tadilat yapılması önerilir.
Balkon ve teras su yalıtım yöntemleri kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. En çok karşılaşılan yalıtım uygulamalarında izlenecek yöntemler aşağıda özetlenmiştir.